Aldrig Ensam Vrågården är ett HVB-hem för ungdomar i åldrarna 14-19 år.
Vi har bred kompetens och omfattande erfarenhet av trauma/PTSD-relaterad problematik, anknytningsrelaterad problematik, NP-relaterad problematik, självskadebeteende och missbruksproblematik.
Image
I personalgruppen har vi socionom, behandlingspedagog, socialpedagog, alkohol/drogterapeut samt externa resurser i form av BUP-specialist (psykiatriker), psykolog och specialpedagog.
Vi har åtta platser, sex platser i stora huset och två platser i ett intilligande annex, i en familjär och utvecklande miljö.
Image
  • Moderna och effektiva terapier
  • Lågaffektivt bemötande
  • Miljöterapeutisk grund
  • Trygghet och anknytning
  • Individanpassad skolgång
  • Individanpassning och grupporientering
  • Upplevelser och utmaningar
  • Omfattande utrednings- och insatsmöjligheter
Image