Image

Telefon

HVB-hem samt stödboende:

0500 - 48 90 00

Adress

HVB-hem: Väring Vrågården 1
541 96 Väring

Stödboende: Kyrkoliden 4
541 33 Skövde

Epost

kontakt@aldrigensam.nu

stodboende@aldrigensam.nu

Föreståndare

Alma Avdagic

Förfrågan om plats på
HVB-hem samt stödboende
0737-27 51 50

Skicka meddelande