Stödboende Aldrig Ensam erbjuder lägenheter i Skövde kommun för ungdomar i åldrarna 16–20 år. Vi erbjuder ett boende med vuxenstöd i en trygg miljö som främjar självständighet och introduktion i det svenska samhället.

Personalen arbetar med både känslomässigt och praktiskt stöd, uppmuntran och möter de unga utifrån deras individuella behov och kompetenser. Att bo i ett stödboende är ett bra sätt för en ung person att få utvecklas genom frihet och ansvar, med tillsyn av trygga och engagerade vuxna.

Stödboende Aldrig Ensam lämpar sig väl för ensamkommande ungdomar, ungdomar som tidigare varit placerade för social problematik eller som lever i en otillfredsställande hemsituation.

  • Stöd att skapa rutiner i vardagen
  • Ekonomisk planering
  • Stöd vid myndighetskontakter
  • Läxhjälp
  • Stöd med sysselsättning
  • Veckohandling
  • Möjlighet till motiverande samtal
  • Tillgång till traumabehandling
ImageImageImage